YAKIN KORUMA:

Yakın koruma, belirli bir ücret karşılığında silahlı ya da silahsız olarak kişi ya da kurumları tehlikelere karşı koruyan kişilere denir. Yakın koruma olabilmek için yakın koruma eğitimleri alarak bazı şartları yerine getirebilmek gerekir. Sadece geçerli sertifikaya sahip olanlar bu işi yapabilir. Özel güvenlik sertifikasına sahip değilseniz bu işi resmi olarak yapamazsınız. Değer Özel Güvenlik Hizmetleri şirketi olarak; çalışmalarımız, müşterilerimize karşı olabilecek tehlike ve tehditlerin önüne geçebilmek için öncelikle güven, analiz, risk yönetimi, planlama, etkin ve uygun kaynak kullanımı, profesyonel istihdam, değişen şartlar için elastikiyet, inisiyatif, aktif çözüm ve önlemler, hızlı ve etkili karşı koyma unsurlarını içermektedir.

YAKIN KORUMA GÖREVLERİ:

Yakın Koruma, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak;

  • Korunacak kişi hakkında ön bilgi almak,
  • Gelebilecek olan muhtemel tehditler hakkında önlemler almak,
  • Diğer koruma görevlileri ile irtibatta olmak,
  • Kişi açık alanda iken sürekli gözetleme yapmak,
  • Araç takiplerinde eşlik etmek,
  • Gerektiğinde yakın koruma teknikleri kullanmak,
  • Olası bir saldırıda kişiyi korumak,
  • Koruma için istihbarat toplamak, toplanılan istihbaratları değerlendirmek,
  • Gerektiğinde kolluk kuvvetlerine bilgi vermek,

Ve benzeri görevler ve işlemleri yerine getirmelidir.

DEĞER ÖZEL GÜVENLİK hizmet sektöründe faaliyet göstermenin bilinci içinde insan ilişkilerinde başarılı, takım çalışmasına yatkın, iş disiplinine sahip, vardiyalı çalışma düzenine uyumlu, 5188 Sayılı Özel Güvenlik Kanunu’nun gerektirdiği çalışma sertifikasına sahip özel güvenlik personelleri ile Yakın Koruma Hizmeti sağlamaktadır. VIP güvenlik sağlamak üzere çalışan personeller, silahlı özel güvenlik temel eğitim kursunu tamamlayarak özel güvenlik sertifikası almaya hak kazanmış, mesleki yeterliliğe sahip, sürekli eğitim felsefesi ile kendini geliştiren, deneyimli ve güçlü sezgileri ile gerekli önlemleri alabilecek nitelikteki personeller arasından titizlikle seçilir. VIP hizmetleri korunacak kişinin, kurum ya da binanın detaylı incelenmesini şart koşar. Olası tehdit senaryoları, güvenlik açıkları konusunda uzman ve deneyimli kadromuz tarafından araştırılarak güvenliğin sağlanması adına gerekli tüm tedbirler alınır. Fiziki yakın koruma, yaya yürüyüşlerde koruma, araçlar da koruma, konutta koruma gibi farklı hizmetler sunulabilir. Hizmetlerin kapsamı elbette müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda farklılaşabilmektedir. Hizmetlerimizde uyguladığımız genel prensip olan her koşulda güvenlik ve müşteri memnuniyeti ilkeleri güvenlik hizmet anlayışımızın da temelini oluşturur.

Yakın Koruma Hizmeti

Toplum içindeki konumlarından dolayı yakın koruma ihtiyacı duyan kişiler (sanatçı, iş adamı, vs.) için özel eğitim almış uzman personeli ile VİP’nin korunma amacına en uygun güvenlik hizmetlerini sağlıyoruz.

İHTİYACA ÖZEL

İhtiyaçlara yönelik siz değerli müşterilerimiz için hizmet yelpazemizi sürekli genişletiyoruz.