VIP GÜVENLİK HİZMETLERİ

Genel biçimde tanımlamak gerekirse, koruma faaliyetlerinin sık sık rastlanan yüzü; VIP kaynaklarda en sade biçimde şöyle tanımlanmıştır. İngilizce de ‘Çok Önemli Kişi’  anlamına gelen ‘Very Important Person’un baş harflerinden oluşan kısaltma, statüleri, konum, mevkileri gereği veya önemleri nedeniyle ayrıcalıklara sahip olan ve diğer insanlardan ayrılan ve önem arz eden imtiyaz sahibi kişileri tanımlamak için kullanılır. VIP koruma hizmetleri pek tabii şahıslara yönelik olduğu gibi kıymetli eşya güvenliğini de kapsamaktadır.

VIP koruma personeli özellikleri nasıl olmalıdır aşağıda bulabilirsiniz.

VIP GÜVENLİK PERSONELİ:

DEĞER güvenlik olarak; İzmir VIP güvenlik hizmetleri profesyonel VIP güvenlik personeli eğitimleri ile yetiştirilen güvenlik görevlilerimiz; sağlam fizik ve psikolojik yapıları, algı, görme ve tanımlama yetenekleri ile güvenliğinizi en üst seviyede değerlendirir. Bütün güvenlik faaliyetleri gizlilik kurallarına uygun yapılır. Hizmet sağlayacak koruma görevlisi personelimiz, özel güvenlik hizmetleri kapsamında en iyi şekilde güncel eğitimleri tamamlanmış, empati kurabilen, muhakeme edebilme özelliğine sahip, hızlı ve analitik karar verme gücü yüksek, baktığını gören, gördüğünü algılayıp sentez yapabilme niteliğine sahip personel olarak tanımlanabilir.

Özel güvenlik sektöründe görev yapacak güvenlik personeline yukarıda belirtilen bu nitelikleri kazandırmak; verilecek ciddi ve detaylı eğitimlerle sağlanabilir. Bu detaylar kapsamında; güncel gelişmelerle ihtiyaç sahalarını da yakından takip eden eğitim olanaklarımızla sektörde; insan psikolojisi, hızlı karar verebilme, muhakeme yapabilme, öngörüde bulunabilme, analitik düşünerek sonuca ulaşabilme, ikna ve empati kurma, insan haklarına saygılı olma gibi alanlarda bilgi birikimine sahip ve bu bilgileri içselleştirmiş birer özel güvenlik personeli yetiştirmeyi hedeflenmekteyiz. Bu unsurların tamamının gerçekleştiği eğitimlerde tehdit ve tehlike öngören, hassas güvenlik riski taşıyan faaliyetlerde; yakın ve uzak VIP unsurların güvenliğinde güvenlik personelinin davranış biçimi bu sebeple önem teşkil etmektedir.