ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİMİ

ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİMİ

Dünyada olduğu kadar ülkemizde de özel güvenlik ihtiyacı gün geçtikçe artmakta ve kalifiye personel bulunması zorlaşmaktadır. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde özel güvenliğe duyulan ihtiyacın iki katına çıkacağı beklenmektedir. Kısa yoldan özel güvenlik olabilmenin yolu özel güvenlik eğitimi veren kurslar yoluyla olabildiği gibi birçok üniversitenin Özel Güvenlik Yüksek Okulu da mevcuttur. Günümüzde kabul görmüş ve istihdam yaratılması gereken bir meslek olan özel güvenliklerin iş sahası oldukça geniştir.

Özel Güvenlikler Nerelerde Çalışabilir?

Özel okullarda, adliye binalarında, alışveriş merkezlerinde, marinalarda, PTT’lerde, üniversitelerde, site ve rezidanslarda, askerlik şubelerinde, kıymetli eşya taşımacılığında, hastanelerde, havaalanların da, sanayi sitelerinde, kamu ve özel bankalarda, alarm haber alma merkezlerinde v.b

Özel Güvenlik Eğitimi:

Silahlı ve silahsız eğitim olarak ayrılır. Sektörümüzün değişik kademelerinde görev yapan personel için, tek tip eğitim uygulamasının teknik olarak uygun ve yeterli olmadığı düşünülmektedir. Bu sebeple, teorik ve uygulamalı olarak müfredat dersleri uygulanarak temel eğitim verilir. Silahlı Özel Güvenlik Eğitimi; 21 yaşını doldurmuş olan ve en az lise mezunu bireylerin katılabildiği, 4 hafta süren ve teorik ve uygulamalı farklı dersler gördükleri özel güvenlik eğitim türüdür. Eğitimin tamamlanmasının ardından adaylarımız, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü denetiminde yapılan 100 soruluk silahsız bölüm, 25 soruluk silahlı bölümden oluşan test usulü sınava tabi tutulmakta ve 5 adet mermi attıkları uygulamalı atış sınavı ile sınavlarını tamamlamaktadır. 100 sorudan her bir sorunun puan değeri 1 olup en az 60 puan (60 soru) almak gerekir. Aynı şekilde 25 adet sorunun her birinin değeri 2 puan ve atış esnasındaki her isabetli vuruş adetinin değeri ise 10 puandır. Yapılan atış ile silah bilgisi soruları beraber değerlendirilmekte olup ortalamada en az 60 alan adaylarımız sınavda başarılı olur. Özel güvenlik sınavında başarılı olan adaylarımıza, özel güvenlik şube müdürlüğü ve Valilik onaylı silahlı özel güvenlik sertifikası verilmektedir.