KAMU VE ÖZEL GÜVENLİK İŞBİRLİĞİ

KAMU VE ÖZEL GÜVENLİK İŞBİRLİĞİ

Asayiş ve kolluk kuvvetleri hizmetlerinin etkin biçimde yürütülmesi, denetlenmesi ve genel güvenliğin sağlanması hiç tartışmasız devletin en önemli görevlerindendir. Ancak güvenlik teriminin günümüzde çok daha geniş bir kitleyi etkisi altına almasıyla gelişen ve değişen çağın dinamik şartları nedeniyle yeni bir boyut kazanmıştır. Daha geniş bir tanımla artık güvenli olma durumunun özel hayatlarımızda da olmak üzere çok geniş bir perspektifle değerlendirilmesi gerekliliği söz konusudur. Çoğu Avrupa ülkesinde her ne kadar farklı hukuk kuralları ve kültür yapıları olsa da kamu-özel güvenlik işbirliğinin pek çok ortak çözüm oluşturacağı öngörülmüştür.  Bu bağlamda güvenlik sektörünün tüm oyuncularına sektörü organize etmek, ekonomik gelişmeleri teşvik etmek ve uyum yasalarının oluşturulmasını temin etmek görevi verilmiştir.

ÖZEL GÜVENLİK İZİN BELGESİ:

Günümüzde özellikle de ülkemizde yaşanan terör olaylarına karşı kamu-özel güvenlik kuruluşlarının işbirliği ile topluma daha güvenli ve huzurlu bir çevre oluşturulması planlanmaktadır. Tehdit biçimindeki bu olaylara karşı devletin görevi vatandaşı korumaktır. Toplum düzeninin sağlanması ve korunması kapsamında, başka bir deyişle güvenliği sağlamada devletin kolluk kuvvetleri belirlenen amaçları sağlamaktadır, ancak zaman zaman personel azlığı neticesinde yetersiz kalabilmektedir. Toplumun güvenli alan ihtiyacını karşılamada bu noktada özel güvenlik hizmeti veren şirketlerin korunma ihtiyacını karşılaması kaçınılmaz olmuştur. Kişi ve kuruluşlar özel güvenlik izni için valiliğe başvururlar. Valilik-özel güvenlik komisyonu tarafından yapılan incelemeden sonra, talebin uygun görülmesi halinde, Özel Güvenlik İzin Belgesi düzenlenir. Bu sayede genel olarak kolluk kuvvetlerinin görev alanında bulunan ancak özel hukuk kişilerince sağlanabilecek güvenlik ve koruma gereksinimleri için etkin bir koordinasyon ve işbirliğine olan ihtiyaç bir dayanışma modeliyle gerçekleştirilebilecektir. Kamu ve Özel Güvenlik sektörünün uyumlu çalışması ve işbirliğine gitmeleri ekonomik büyümeyi sağladığı gibi, sektörü kalite odaklı ve standartları olan bir sektör hüviyetine kavuşturacaktır.