Haberler

ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİMİ

Dünyada olduğu kadar ülkemizde de özel güvenlik ihtiyacı gün geçtikçe artmakta ve kalifiye personel bulunması zorlaşmaktadır. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde özel güvenliğe duyulan ihtiyacın iki katına çıkacağı beklenmektedir. Kısa yoldan özel güvenlik olabilmenin yolu özel güvenlik eğitimi veren kurslar yoluyla olabildiği gibi birçok üniversitenin Özel Güvenlik Yüksek Okulu da mevcuttur. Günümüzde kabul görmüş ve istihdam […]
Devamı

KAMU VE ÖZEL GÜVENLİK İŞBİRLİĞİ

Asayiş ve kolluk kuvvetleri hizmetlerinin etkin biçimde yürütülmesi, denetlenmesi ve genel güvenliğin sağlanması hiç tartışmasız devletin en önemli görevlerindendir. Ancak güvenlik teriminin günümüzde çok daha geniş bir kitleyi etkisi altına almasıyla gelişen ve değişen çağın dinamik şartları nedeniyle yeni bir boyut kazanmıştır. Daha geniş bir tanımla artık güvenli olma durumunun özel hayatlarımızda da olmak üzere […]
Devamı

GÜVENLİK SİSTEMİ

Kaliteli bir güvenlik sistemi işletmeniz için doğru bir başlangıçtır, ancak güvenlik görevlileri gerçek zamanlı ekstra koruma ve acil müdahale yetenekleriyle güvenlik seviyenizi artırabilir. İşletmeniz için güvenlik görevlilerini işe almayı düşünüyorsanız, iki seçeneğiniz vardır: Güvenlik personelini kendiniz işe alabilir ya da değerözel güvenlik şirketi ile çalışabilirsiniz. Özel güvenlik görevlilerinin yetkinliklerinden ve en doğru personeli seçtiğinizden emin olmak için profesyonel […]
Devamı

RİSK ANALİZİ

Etkin bir güvenlik projesinin oluşturulmasında ilk adım hizmet sağlayacağımız kurumun risk analizinin doğru oluşturulmasıyla başlar. Risk analizi ve risk yönetiminin temel amacı; kurum ve kuruluşlarda oluşabilecek tehlikelere karşı önlem almak, tehditleri ortadan kaldıracak veya etkisini azaltacak kontrolleri ilk aşamada tespit etmektir. Stratejik kararlarda ele alınan değişkenle ilgili olan riskin kapsamlı olarak anlaşılmasını sağlayan yöntemlerin bütünüdür. […]
Devamı